Danh sách thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Biển và Hải đảo
 • Đất đai
 • Khí tượng Thủy Văn
 • Khoáng sản
 • Môi trường
 • Tài nguyên Nước
 • TÌM THẤY 94 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  5
  Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  8
  9
  10
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 164
  Thủ tục mức độ 2 2119
  Thủ tục mức độ 3 146
  Thủ tục mức độ 4 0
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập