Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 888
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định1257/QĐ-STNMTVề việc điều chỉnh GCNQSDĐ bị hủy tại Quyết định số 1127/QĐ-STNMT ngày 20/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018

QD_1257.pdf
2Quyết định1238/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số A 780184 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 20/6/1993
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1238.pdf
3Quyết định1237/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số A 780638 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 30/6/1993
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1237.pdf
4Quyết định1236/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số R 765230 do UBND huyện Gò Quao cấp ngày 18/5/2001
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1236.pdf
5Quyết định1235/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số A 763691 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 12/6/1993
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1235.pdf
6Quyết định1234/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AK 467637 do UBND thành phố Rạch Giá cấp ngày 31/12/2007
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1234.pdf
7Quyết định1233/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số M 939638 do UBND thị xã Rạch Giá cấp ngày 31/8/1998
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1233.pdf
8Quyết định1232/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số M 939774 do UBND thị xã Rạch Giá cấp ngày 31/8/1998
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1232.pdf
9Quyết định1231/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số M 917324 do UBND thị xã Rạch Giá cấp cho hộ ông Lê Văn Đang
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1231.pdf
10Quyết định1230/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số M 939776 do UBND thị xã Rạch Giá cấp ngày 31/8/1998
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1230.pdf
11Quyết định1229/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AI 484898 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 05/9/2007
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1229.pdf
12Quyết định1228/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số V 470821 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 27/6/2002
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1228.pdf
13Quyết định1227/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AE 760062 do UBND huyện An Biên cấp ngày 25/9/2006
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1227.pdf
14Quyết định1226/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AC 839999 do UBND huyện An Biên cấp ngày 03/10/2005
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1226.pdf
15Quyết định1225/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số U 860615 do UBND huyện An Biên cấp ngày 16/8/2002
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1225.pdf
16Quyết định1224/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AB 696843 do UBND huyện An Biên cấp ngày 31/01/2005
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1224.pdf
17Quyết định1223/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số X 330747 do UBND thị xã Hà Tiên cấp ngày 19/8/2003
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1223.pdf
18Quyết định1222/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số V 188810 do UBND thị xã Hà Tiên cấp ngày 04/3/2003
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1223.pdf
19Quyết định1221/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số Y 411971 do UBND thị xã Hà Tiên cấp ngày 10/8/2004
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1221.pdf
20Quyết định1220/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số V 165223 do UBND thị xã Hà Tiên cấp ngày 27/11/2002
Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 13/09/2018

QD_1220.pdf
Tổng số : 888
1234567
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 
Tin tiếp theo
Trang 1/319