Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 656
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định950/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số vào sổ VHH 00597 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 27/11/1998
Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018

QD_950.pdf
2Quyết định949/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số V 611106 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 06/3/2003
Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018

QD_949.pdf
3Quyết định948/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số W 064413 do UBND huyện An Biên cấp ngày 14/02/2003
Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018

QD_948.pdf
4Quyết định947/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số W 046855 do UBND huyện An Biên cấp ngày 14/02/2003
Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018

QD_947.pdf
5Quyết định946/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số AC 839929, AC 839930 do UBND huyện An Biên cấp ngày 14/8/2005
Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018

QD_946.pdf
6Quyết định945/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số W 241784 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 02/12/2003
Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018

QD_945.pdf
7Quyết định944/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số X 241806 do UBND huyện An Biên cấp ngày 12/8/2003
Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018

QD_944.pdf
8Quyết định940/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số W 502211 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 17/8/2004
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_940.pdf
9Quyết định939/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số D 0806197 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/4/1995
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_939.pdf
10Quyết định938/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AD 206969 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 09/12/2005
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_938.pdf
11Quyết định937/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số G 843728 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/4/1995
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_937.pdf
12Quyết định936/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số W 514311 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 14/7/2004
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_936.pdf
13Quyết định935/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AM 241493 do UBND thành phố Rạch Giá cấp ngày 06/8/2008
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_935.pdf
14Quyết định934/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AK 278417 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 20/5/2008
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_934.pdf
15Quyết định933/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số BB 029523 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 08/4/2010
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_933.pdf
16Quyết định932/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AB 987612 do UBND huyện Kiên Lương cấp ngày 01/4/2008
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_932.pdf
17Quyết định931/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số L 759624 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 31/8/1998
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_931.pdf
18Quyết định930/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số Đ 830627 do UBND huyện Gò Quao cấp ngày 05/8/2004
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_930.pdf
19Quyết định929/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AE 777360 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 14/9/2006
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_929.pdf
20Quyết định928/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AC 474014 do UBND thành phố Rạch Giá cấp ngày 13/9/2005
Ban hành: 04/07/2018
Hiệu lực: 04/07/2018

QD_928.pdf
Tổng số : 656
1234567
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 
Tin tiếp theo
Trang 1/319