Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 
  • Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 09/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 038702 do UBND huyện Gò Quao cấp ngày 17/5/2002 cho Ông Danh Thụ tại ấp Xuân Bình, xã Thới...

  • Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 04/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 548717 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 15/5/2009 cho Ông Võ Văn Hạnh và Bà Nguyễn Thị Kim...

  • Quyết định số 03/QĐ-STNMT ngày 04/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 299115 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 01/3/2010 cho Bà Nguyễn Thị Chỉ tại ấp Hòa Thuận...

  • Quyết định số 1528/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 958833 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 20/9/2008 cho Bà Trần Thị Ơn tại ấp Hòa Tiến, xã Nam Thái Sơn,...

  • Quyết định số 1527/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 447007 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 29/6/2007 cho Ông Nguyễn Trọng Xưa tại ấp Kênh 9,...

  • Quyết định số 1526/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 976155 do UBND huyện Kiên Lương cấp ngày 26/02/2009 cho Ông Lê văn Bé tại ấp Khánh Tân,...

  • Quyết định số 1525/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 829119 do UBND huyện Kiên Lương cấp ngày 31/5/2003 cho hộ Bà Nguyễn Thị Tâm tại ấp T4, xã Vĩnh Phú,...

  • Quyết định số 1524/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 171627 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 15/10/1993 cho Ông Nguyễn Văn Khương tại ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh...

  • Quyết định số 1523/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 548265 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 30/6/1993 cho Ông Nguyễn Văn Hóa tại ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A,...

  • Quyết định số 1522/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 780799 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 30/6/1993 cho Ông Cao Văn Dũng tại ấp Thạnh An 2, xã Thạnh Đông...

Tin tiếp theo
Trang 1/304
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.