Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 838
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định1175/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số M 980914 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 15/12/2003
Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018

QD_1175.pdf
2Quyết định1174/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số BL 232392 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 29/10/2012
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1174.pdf
3Quyết định1173/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số M 980913 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 15/12/2003
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1173.pdf
4Quyết định1172/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số BE 768045 do UBND thành phố Rạch Giá cấp ngày 11/8/2011
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1172.pdf
5Quyết định1171/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số Đ 484913 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 12/6/2004
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1171.pdf
6Quyết định1170/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AL 800979 do UBND huyện U Minh Thượng cấp ngày 11/02/2009
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1170.pdf
7Quyết định1169/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AC 479739 do UBND huyện An Biên cấp ngày 13/6/2005
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1169.pdf
8Quyết định1167/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AĐ 015223 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 02/3/2007
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1167.pdf
9Quyết định1166/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số V 974194 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 03/7/2003
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1166.pdf
10Quyết định1165/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số Y 837987 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 10/6/2004
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1165.pdf
11Quyết định1164/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số BĐ 225952 do UBND thành phố Rạch Giá cấp ngày 26/01/2011
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1164.pdf
12Quyết định1163/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số BĐ 359147 do UBND thành phố Rạch Giá cấp ngày 30/5/2011
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1163.pdf
13Quyết định1162/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AĐ 342962 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 27/11/2006
Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018

QD_1162.pdf
14Quyết định1161/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AĐ 010181 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 30/01/2007
Ban hành: 29/08/2018
Hiệu lực: 29/08/2018

QD_1161.pdf
15Quyết định1159/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số Đ 0693861 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/4/1995
Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018

QD_1159.pdf
16Quyết định1158/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AI 642268 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 12/6/2007
Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018

QD_1158.pdf
17Quyết định1157/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số X 186084 do UBND thị xã Rạch Giá cấp ngày 12/10/2004
Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018

QD_1157.pdf
18Quyết định1156/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số P 831736 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 22/3/2000
Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018

QD_1156.pdf
19Quyết định1155/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số AI 820610 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 15/8/2007
Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018

QD_1155.pdf
20Quyết định1154/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số Đ 326373 do UBND huyện An Biên cấp ngày 27/7/2004
Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018

QD_1154.pdf
Tổng số : 838
1234567
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 
Tin tiếp theo
Trang 1/319