Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 

Từ khóa:
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Người ký văn bản
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
Số lượng kết quả hiển thị trên trang:
Tổng số : 377
STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải
xuống
1Quyết định490/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số Đ 740037 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 18/6/2004
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_490.pdf
2Quyết định489/QĐ-STNMTVề việc hủy 02 trang bổ sung 02 GCNQSDĐ số I 157856 và V 983446 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/9/1996 và 04/11/2002
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_489.pdf
3Quyết định488/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số C 817644 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 23/10/1995
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_488.pdf
4Quyết định487/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số P 822065 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/12/1999
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_487.pdf
5Quyết định486/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số W 462102 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 09/10/2003
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_486.pdf
6Quyết định496/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số BY 102218 do UBND huyện An Biên cấp ngày 14/01/2015
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_496.pdf
7Quyết định495/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số BY 102968 do UBND huyện An Biên cấp ngày 25/5/2015
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_495.pdf
8Quyết định494/QĐ-STNMTVề việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 29/3/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_494.pdf
9Quyết định493/QĐ-STNMTVề việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 445/QĐ-STNMT ngày 04/4/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_493.pdf
10Quyết định492/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số AN 904253 do UBND thành phố Rạch Giá cấp ngày 14/7/2009
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_492.pdf
11Quyết định491/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số D 0806795 do UBND huyện Giồng Riềng cấp cho bà Thị Hoẹt
Ban hành: 18/04/2018
Hiệu lực: 18/04/2018

QD_491.pdf
12Quyết định485/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung GCNQSDĐ số Đ 326910 do UBND huyện An Biên cấp ngày 02/11/2004
Ban hành: 16/04/2018
Hiệu lực: 16/04/2018

QD_485.pdf
13Quyết định484/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số P 866459 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 01/9/2000
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_484.pdf
14Quyết định483/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung kèm GCNQSDĐ số V 879774 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 30/9/2003
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_483.pdf
15Quyết định482/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung kèm GCNQSDĐ số V 559049 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 06/8/2003
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_482.pdf
16Quyết định481/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung kèm GCNQSDĐ số V 850016 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 17/11/2003
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_481.pdf
17Quyết định480/QĐ-STNMTVề việc hủy GCNQSDĐ số vào sổ 04379 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 31/8/1998
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_480.pdf
18Quyết định479/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung kèm GCNQSDĐ số X 174182 do UBND huyện An Biên cấp ngày 03/02/2004
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_479.pdf
19Quyết định478/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung kèm GCNQSDĐ số AE 999154 do UBND huyện An Biên cấp ngày 12/01/2007
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_478.pdf
20Quyết định477/QĐ-STNMTVề việc hủy trang bổ sung kèm GCNQSDĐ số W 016238 do UBND huyện An Biên cấp ngày 14/3/2003
Ban hành: 12/04/2018
Hiệu lực: 12/04/2018

QD_477.pdf
Tổng số : 377
1234567
 
Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ
 
Tin tiếp theo
Trang 1/319