Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Dịch vụ cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường
 
Text Box: QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, công dân có yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phải điền đầy đủ các nội dung cần được cung cấp vào phiếu yêu cầu.

- Tổ chức, công dân nộp phiếu yêu cầu tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ: nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung; nếu hợp lệ thì hoàn thiện trình Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

- Nhận kết quả theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Thời hạn giải quyết

Từ 01 đến 02 ngày làm việc (tùy theo loại hồ sơ)

Đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin

Tổ chức, công dân

Đơn vị thực hiện

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện

Giấy (văn bản) xác nhận thông tin theo tài liệu cung cấp

Lệ phí

- Phí khai thác thông tin tư liệu bản đồ: theo Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TẠI ĐÂY

- Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TẠI ĐÂY

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tổ chức, công dân thực hiện cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/7/2009 về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

- Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ.

 

THỰC HIỆN CUNG CẤP THÔNG TIN:

1/ Cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

2/ Cung cấp tọa độ địa chính cơ sở cấp 3 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3/ Cung cấp các loại bản đồ hành chính, bản đồ chuyên đề, bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám.

4/ Cung cấp cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý.

5/ Cung cấp mô hình số độ cao.

6/ Cung cấp mô hình số địa hình.

 

* Tổ chức, công dân xem Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.

Liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, địa chỉ: số 1228 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, điện thoại: 0773 910 153, thư điện tử: ttcntt.stnmt@kiengiang.gov.vn

 
Truyền thông TN&MT