Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Dịch vụ cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường
 

THỰC HIỆN CUNG CẤP THÔNG TIN:

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Kiên Giang đến năm 2015 và 2020.

2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đất các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang năm 2015 và 2017.

3. Bản đồ thổ nhưỡng: các huyện Châu Thành, Gò Quao, thị xã Hà tiên và thành phố Rạch Giá các năm 2010 và 2015.

4. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Kiên Giang các năm 2000, 2002, 2005, 2010 và 2014.

5. Bản đồ cơ sở hạ tầng: các huyện An Biên, Giồng Riềng, Gò Quao, Kiên Hải, Tân Hiệp, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá các năm 2003 và 2005.

6. Bản đồ đánh giá đất đai: các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá các năm 2003 và 2005.

7. Bản đồ hành chính các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Kiên Giang năm 2010.

8. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm.

9. Các loại bản đồ thuộc lĩnh vực môi trường:

- Bản đồ Dự báo chất lượng môi trường không khí đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Dự báo chất lượng môi trường nước mặt đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Dự báo chất lượng môi trường nước ngầm đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Định hướng Quy hoạch Bãi chôn lấp và Khu xử lý CTR tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Định hướng Quy hoạch Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Định hướng Quy hoạch Cấp thoát nước đô thị tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Định hướng Quy hoạch Cây xanh tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Định hướng Quy hoạch Đô thị tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Định hướng Quy hoạch mạng lưới hệ thống xử lý nước thải tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Định hướng Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Tổng hợp Định hướng quy hoạch môi trường tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ Tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh Kiên Giang.

- Bản đồ hiện trạng xử lý chất thải rắn.

- Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025.

- Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2016-2020.

- Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2012-2015.

10. Các đề tài, dự án liên quan đến quy hoạch các lưu vực sông, quản lý, khai thác, bảo vệ các nguồn nước trong nước và liên quốc gia:

- Dự án Đánh giá hiện trạng, xây dựng CSDL và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác nước dưới đất tỉnh Kiên Giang.

- Dự án Kết quả Điều tra, quy hoạch vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác nước dưới đất, phục vụ quản lý tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kiên Giang.

- Dự án Quy hoạch tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010- 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Kiên Giang, có tính đến tác động của biến đổi khí hậu".

11. Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý: Thành phố Rạch Giá, Thị xã Hà Tiên và Tỉnh Kiên Giang (VN2000).

12. Cơ sở dữ liệu về mô hình số độ cao: Thành phố Rạch Giá (VN2000).

13. Cơ sở dữ liệu về mô hình số địa hình (DEM): Tỉnh Kiên Giang (VN2000).

14. Bản đồ địa hình (Cấp huyện, thị xã, thành phố và tỉnh) gồm:

- Thị xã Hà Tiên và Huyện Hòn Đất (HN72).

- Huyện Phú Quốc, Thành phố Rạch Giá và tỉnh Kiên Giang (VN2000).

15. Bản đồ nền gồm: 14 huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Kiên Giang (VN2000).

16. Các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề khác:

* Bản đồ mộc các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Tân Hiệp, Phú Quốc và thị xã Hà Tiên (giai đoạn từ năm 1990-2006)

17. Thông tin, dữ liệu về hệ quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, các mạng lưới đo đạc quốc gia:

* Thành quả tọa độ, độ cao, ghi chú điểm của lưới địa chính cơ sở các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Kiên Giang (VN2000, kinh tuyến 104o30', múi 3o).

18. Các loại ảnh viễn thám, vệ tinh:

- Ảnh Lidar: thành phố Rạch Giá (năm 2011).

- Ảnh SPOT 5: tỉnh Kiên Giang (năm 2005).

- Bình đồ ảnh: 09 xã, thị trấn của huyện Hòn Đất (năm 2005).

- Ảnh vệ tinh các huyện An Biên, An Minh, Gò Quao, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Phú Quốc.

Ngoài các thông tin trên, Tổ chức, công dân có nhu cầu khai thác các thông tin khác có thể xem tại Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.


                                                                                   

QUY TRÌNH

CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, công dân có yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phải điền đầy đủ các nội dung cần được cung cấp vào phiếu yêu cầu.

- Tổ chức, công dân nộp phiếu yêu cầu tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ: nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung; nếu hợp lệ thì hoàn thiện trình Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

- Nhận kết quả theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Thời hạn giải quyết

Từ 01 đến 02 ngày làm việc (tùy theo loại hồ sơ)

Đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin

Tổ chức, công dân

Đơn vị thực hiện

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện

Giấy (văn bản) xác nhận thông tin theo tài liệu cung cấp

Lệ phí

- Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ.

- Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phí khai thác và sử dụng dữ liệu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TẠI ĐÂY

- Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TẠI ĐÂY

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tổ chức, công dân thực hiện cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ.

 

Liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, địa chỉ: số 1228 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, điện thoại: 02973 910 153, thư điện tử: ttcntt.stnmt@kiengiang.gov.vn

 
Truyền thông TN&MT